Публикации

Komarova O.Yu., Lapshin K.E., Burdel K.V., Shatskikh A.V., Zimina M.V., Pashtaev A.N., Novikov S.V., Vartapetov S.K., Izmailova S.B. (Modern technologies in medicine, 2018, volume 10, issue 4, pages 84-93)

А.В. Дога, И.А. Мушкова, А.Д.Семенов, А.Н. Каримова, Е.В. Кечин, И.Н. Шормаз (Офтальмология, 2018, с. 115-123)

С.Б. Измайлова, М.В. Зимина, А.С. Завьялов, С.В. Новиков, А.В. Шацких, Х.Д. Тонаева, И.Н. Шормаз, О.Ю. Комарова (Практическая Медицина 2018 Офтальмология. Том 4, с. 22-26)

С.Б. Измайлова, А.С. Завьялов, К.В. Бурдель, Б.С. Шавкута, М.М. Коновалова, А.В. Шацких, Х.Д. Тонаева, И.Н. Шормаз (Практическая Медицина 2018 Офтальмология. Том 4, с. 27-31)

А.В. Дога, С.А. Борзенок, И.А. Мушкова, А.Н. Каримова, Е.В. Кечин, С.К. Вартапетов, А.А. Шипунов , А.А. Фролов (Офтальмохирургия. – 2017. – № 2)

V V Atezhev, B V Barchunov, S K Vartapetov, A S Zav’yalov, K E Lapshin, V G Movshev and I A Shcherbakov (Laser Phys. 26, 2016, pp  1-20)

А.В. Дога, С.А. Борзенок, И.А. Мушкова, А.Н. Каримова, Е.В. Кечин, Н.В. Шевлягина (Практическая медицина 2016 Офтальмология)

А.В. Игнатьев, И.А. Мушкова, Ю.И. Кишкин, Н.В. Майчук, А.М. Демчинский,  (Практическая медицина 2016 №2 Офтальмология. Том 1)

А.В. Дога, А.Д. Семенов, И.А. Мушкова, Ю.И. Кишкин, Н.В. Майчук, А.Н. Каримова, А.М. Демчинский (Вестник ТГУ 2015 №3)

А.В. Дога, Ю.И. Кишкин, С.Б. Измайлова, Е.С. Бранчевская (Офтальмохирургия 2015 №2)

А.В. Дога, С. К. Вартапетов, И.А. Мушкова , Ю.И.Кишкин, Н.В. Майчук, Е.В. Кечин  (Современные технологии в офтальмологии № 4, 2015, 185.)

Е.С. Бранчевская, А.В. Дога, Ю.И. Кишкин, С.Б. Измайлова (МНТК 2014 XII Конференция Федоровские чтения)

Г.Ф. Качалина, Ю.И. Кишкин, Н.В. Майчук, Н.Х. Тахчиди (Вестник ОГУ 2012, №12)

Н.В. Майчук, А.В. Дога, Н.Х. Тахчиди (Практическая медицина 2012 №4 Офтальмология. Том 1)

Сборник научных статей (ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза».– М., 2012.– 388 с., ил.)

Ю.И. Кишкин, К.Э. Лапшин, Д.П. Николаев, А.А. Кононенко, А.В. Макаров (Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии-2011, сб. науч. ст.-М., 2011-С. 330-332.)

Презентации